Seminaras

„GRĮŽTAMOJO RYŠIO TAIKYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE SIEKIANT GLAUDESNIO BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS“

2024 m. balandžio 15 d.

Seminaro pradžia 13:00 val. (trukmė 3 val.)
Seminaro vieta bus patikslinta (Vilniuje)
Dalyvio mokestis – 30 eurų

Registracija vyksta iki 2024 m. kovo 15 d.
https://forms.gle/JfsSyRYZjXSJmvDz9

Seminaras skirtas:
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytojams, pagalbos vaikui specialistams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovams ir jų pavaduotojams ugdymui.

 

Seminaro temos:

• Kas yra grįžtamasis ryšys ir kokie veiksniai lemia jo kokybę.
• Pasiruošimas grįžtamojo ryšio teikimui: vaiko stebėjimas, pažangos fiksavimas, duomenų analizė ir apibendrinimas. Pasiruošimas pokalbiui su tėvais.
• Grįžtamojo ryšio teikimas: kontakto užmezgimas, lūkesčių identifikavimas, konstruktyvi komunikacija.
• Bendravimo įgūdžių svarba teikiant grįžtamąjį ryšį: aktyvaus klausymosi ir klausinėjimo įgūdžiai; nežodinis bendravimas; konfliktų valdymas; bendravimo stiliai.
• Tolimesnių veiksmų plano sudarymas: galimų sprendimų aptarimas, susitarimų dėl vaiko ugdymo gairių sudarymas.

Seminaro metu dalyviai:

• įgis žinių kaip bendrauti su tėvais taikant grįžtamąjį ryšį;
• sužinos kaip pateikti tėvams tikslingą informaciją apie vaiką;
• patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas;
• pagilins kryptingos ir konstruktyvios komunikacijos su tėvais įgūdžius.

Seminaro lektorės:

Monika Kelpšienė – edukologijos doktorantė (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas), švietimo konsultantė švietimo organizacijos kultūros, bendradarbiavimo ir veiklos efektyvumo klausimais.
Asta Kundreckaitė – psichologė, savo darbe taikanti individualiosios psichologijos ir kognityvinės elgesio terapijos principus, dailės terapijos metodus.

Dalyviams bus išduodami VšĮ Trakų švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir dovanojama knyga „Kokybiško grįžtamojo ryšio teikimas tėvams (globėjams): metodinės rekomendacijos“.

Dalyvių atsiliepimai


„Seminaras buvo įdomus, laikas prabėgo greitai, bet ir labai naudingai. Buvo daug konkrečios informacijos, kaip pasiruošti pokalbiui, kaip kalbėti. Planuose yra taikyti grįžtamąjį ryšį, naudoti gautą formą pokalbiui su tėvais fiksuoti.“

 „Nuoširdžiai dėkoju už kartu praleistą laiką. Ačiū Jums už suteiktas išsamias, vertingas žinias, skirtą laiką ir nuoširdų bendravimą, norą padėti. Ateityje bendraudama su tėvais planuoju: aktyviai klausytis, prašydama aiškiai formuluoti ko prašau, o ne tai ko neprašau, konkrečiau teikti informaciją, aprašuose naudoti tik teigiamą atspalvį turinčius teiginius, nesakyti to, ko manęs neklausia ir klausti atvirais klausimais.“

„Mokymai buvo naudingi, vėl apmąsčiau santykį su tėvais, informavimo būdus, planavimą. Ateityje daugiau stebėsiu vaikus ir nesileisiu į smulkmenas teikiant grįžtamąjį ryšį tėvams.“

 „Mokymuose gavau naudingos informacijos, kurią galėsiu panaudoti savo darbe. Planuoju remtis atviru komunikavimo principu bendraujant su tėvais. Sieksiu bendradarbiavimo ir tėvų įtraukimo į vaikų ugdymo procesą jiems patraukliais būdais, atsisakant „įdarbinimo“.