Pranešimas „Vaiko piešinių kalba – galimybė geriau suprasti vaiko elgesį”

Piešimas vaikams tai tarpinė grandis tarp žaidimų ir kalbėjimo. Piešdami vaikai ne tik lavina ranką ar užsiima menine veikla. Piešimas padeda vaikams išreikšti įspūdžius ir emocijas, perteikti savo išgyvenimus ir pasidalinti svajonėmis taip kaip jie moka geriausiai: spalvomis, linijomis, formomis.

Jei norime sužinoti kaip vaikas jaučiasi arba kokios jo netinkamo elgesio priežastys – pasiūlykime jam/jai piešimo priemonių ir lapą. Vaikai retai kada žodžiais galės tiksliai įvardinti savo savijautą ar paaiškinti savo elgesį, tačiau jų piešiniai gali suteikti mums atsakymus į rūpimus klausimus.

Piešimas vaikams tai tarsi alternatyvi bendravimo ir saviraiškos priemonė, o mums – tai galimybė užmegzti su vaiku glaudesnį tarpusavio ryšį.

Pagrindinės pranešimo temos:

  • Vaikų piešinių stadijos
  • Formalieji piešinio elementai
  • Diagnostiniai piešiniai
  • Piešinių analizė ir jų transformacija